.
 










 
   

บริษัท ไอพีเอ็ม เทคโนเวชั่น จำกัด
115 ซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3-4 (ขานไข 2) แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร 02-041-6911 Fax 02-041-6200


IPM Technovation Co., LTD.
115 Phaholyothin 54/4 Yak 3-4 Khankhi 2,
Saimai, Saimai
Bangkok 10220
Tel : 02 041 6911 Fax 02 041 6200

Get more of our product information and our scope of services.
You could either get to us by using this below form or just simply drop us an email at info@ipm.co.th
We mostly get back to customers within 24 hours.

 


IPM Technovation Company Limited
115 Phaholyothin 54/4 Yak 3-4 Khankhi 2, Saimai, Saimai Bangkok 10220 Tel : 02 041 6911 Fax 02 041 6200

Copyright IPM Technovation Company Limited 1995-2015