Products Birdscarer

เครื่องทำเสียงดังไล่นกปืนไล่นกอัตโนมัติยี่ห้อ ZON ได้มีการใช้งานทั่วโลกเพื่อการขับไล่นกหรือสัตว์ที่ก่อความรำคาญไปจากแหล่งเพาะปลูก
เกษตรกรรม, สนามบิน, สถานที่ทำงานสำคัญต่าง ๆ มากว่า 50 ปี โดยใช้การทำงานของแรงอัดแก็สทำให้เกิดเสียงดังทำให้นกเกิดตกใจและ
สับสนหนีไป

เสียงดังของเครื่องเกิดจากการเผาไหม้ของแก็สโพรเพนและสามารถปรับความดังได้ตั้งแต่ 100 ถึง 125 เดซิเบลโดยแก็สขนาดถังมาตรฐาน
20 ปอนด์ สามารถทำเสียงดังได้ประมาณ 17,000 ครั้งโดยประมาณสำหรับเครื่องรุ่น Zon Mark 4 ,เมื่อเริ่มการใช้งานโดยการตั้งระบบจ่าย
แก็สเพื่อตั้งช่วงเวลาทำงาน (ตั้งได้ตั้งแต่ 40 วินาทีไปจนถึง 30 นาทีต่อครั้ง) แล้วตัวเครื่องจะทำงานเองโดยไม่ต้องคอยดูแลอีกโดยระบบ
จ่ายแก็สจะมีมาให้ในชุดเมื่อทำการสั่งซื้อพร้อมกับขาแท่นเครื่องอลูมิเนียม และตัวเครื่องทำจากแผ่นโลหะเคลือบสังกะสีทนทานต่อการสึกกร่อน

ปืนไล่นกรุ่น ZON Mark 4 ชุดมาตรฐานมาพร้อมขาตั้งขนาดสูง 1 ฟุต, เครื่องหนึ่งสามารถควบคุมป้องกันพื้นที่ 1 – 5 เอเคอร์ ( 1 - 12 ไร่ )
ขึ้นอยู่กับรูปทรงและลักษณะของภูมิประเทศ, เครื่องของ Zon จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันพื้นที่ผลิตผลทางการเกษตรจากนกหรือ
สัตว์ที่จะเข้ามารบกวน

IPM Technovation Company Limited
115 Phaholyothin 54/4 Yak 3-4 Khankhi 2, Saimai, Saimai Bangkok 10220 Tel : 02 041 6911 Fax 02 041 6200

© Copyright IPM Technovation Company Limited 1995-2015