//// ตัวแปลงสัญญาณภาพและเครือข่าย IP Ethernet ส่งผ่านสายไฟเบอร์ออพติค Single / Multi-port Ethernet Fiber Media Converter ////

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ชุดหุ้มกล้องและชุดติดตั้งกล้อง Pan/Tilt Drives Unit, Camera Enclosure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCOVER CMS Central Management and Monitoring Station Software

The Central Management Software (CMS) provides the users with a single platform central management and controls of all DVMS, IP cameras, IP network video servers in the entire network. With this CMS, users can control any camera or device in the networked DVMS, receiving an alarm, acknowledge an alarm, view a camera or a group of cameras, view a playback of recordings, controls a PTZ, even configure and setups etc.. basically all functions you can do at the local DVMS, can be done at CMS with no distance limit from the actual DVMS location.

CMS uses modular software design, users can easily integrate into their projects.

Main software modules includes:

 • Management & Control Server (MCS)

 • Directory & Users Management Server (DUS)

 • Alarm Management Server (AMS)

 • Virtual Matrix & Decode Server (VMS)

 • Video / Protocol Transmission Server (VTS)

 • Network Video Storage Server (VSS)

 • Dynamic Domain Name Server (DDNS)

 • Administer / Configure Tool (Admin Tool)

 • Web Viewer Client (WVC)

 • H.264 Media Player (Player)

 • CMS Features:

  • Control and management all DISCOVER PC-Based and Non PC-Based DVMS, IP Camera, Megapixels IP Camera, IP Network Video Server

  • User friendly intuitive GUI

  • Remote real time view of DVMS status and operation

  • Remote control of PTZ, matrix, speed domes etc

  • Auto time synchronization

  • Remote recording management

  • Remote recording search and playback

  • Log files databases and management

  • Receiving alarm with corresponding alarm camera pop-up

  • Remote alarm activation with corresponding E-map

  • Alarm relay and transfer

  • Multiple E-maps management

  • IP audio communication